Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

Είσοδος Χρήστη

Προκλήσεις & Ευκαιρίες Υπό το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Η παγκόσμια προσπάθεια αποτροπής της κλιματικής αλλαγής οδηγεί στην υιοθέτηση τεχνολογιών και διαδικασιών με μειωμένες ή μηδενικές εκπομπές CO2. Ο όρος «απανθρακοποίηση» γίνεται πλέον οικείος –και τα στελέχη των επιχειρήσεων αναζητούν τρόπους μεγιστοποίησης της προσπάθειας και του οφέλους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τους στόχους και τους άξονες επίτευξής τους, οι κυβερνήσεις κάνουν τους στόχους πολιτική και οι καταναλωτές ευαισθητοποιημένοι αναζητούν τρόπους συμμετοχής με αποδεκτές διαδικασίες και εύλογο κόστος.

Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις, που άμεσα και έμμεσα εμπλέκονται στον ενεργειακό τομέα, μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής και στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών/καταναλωτών.

Τον ρόλο αυτό θεσμοθετεί η Ευρωπαϊκή και εξειδικεύει η Εθνική πολιτική με τα «καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης». Οι διατάξεις αυτές δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο πολυσχιδούς επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα διευκολύνει τους καταναλωτές στην ενεργό συμμετοχή τους σε μια καθημερινότητα ενεργειακά αποδοτική και περιβαλλοντικά καθαρή σε μια βιώσιμη Γη.

Οι δραστηριότητες αυτές, πέραν των προκλήσεων που επιφυλάσσουν, υπόσχονται και σημαντικές ευκαιρίες. Ευκαιρίες που προχωράνε -πέρα από την κάλυψη μιας απλής νομοθετικής απαίτησης- σε ολιστικές δράσεις, στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης ολοκληρωμένης ενεργειακής διαχείρισης, που προϋποθέτουν το χτίσιμο αξιόπιστων μοντέλων πρόβλεψης και συνεχούς παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης και οργανωτικών ή/και τεχνικών παρεμβάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Plant της Boussias Communications διοργανώνει για 6η συνεχή χρονιά το καθιερωμένο πλέον Energy Efficiency Conference, με στόχο να αναλύσει τα οφέλη που προκύπτουν για τη βιομηχανία, τις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα ξενοδοχεία, τον κλάδο των μεταφορών και των υποδομών υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Οργανωτική Επιτροπή

Το περιεχόμενο του συνεδρίου παραμένει επίκαιρο και ενδιαφέρον, καθώς βασίζεται στις οπτικές και απόψεις των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής του, που απαρτίζεται από ειδήμονες της αγοράς.

Στην Οργανωτική Επιτροπή συμμετέχουν:

Ομιλητές

Keynote Speakers

 • Eneritz Barreiro Sánchez, Project Manager, TECNALIA Research & Innovation
 • Jyri Nieminen, Chief Sustainability Officer, Sweco Finland

Επίσης μιλούν οι:

 • Νίκος Χατζηγεωργίου, Ειδικός Σύμβουλος, Δήμος Μεταμόρφωσης
 • Παναγιώτης Καμπισιούλης, Head of Operations (ESC), WATT+VOLT A.E.
 • Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Zero Energy Building Α.Ε.E.Y
 • Επρόσωπος της Schneider Electric

Θεματολογία συνεδρίου

Το συνέδριο θα αναδείξει όλες τις συνιστώσες που προάγουν την ορθολογική ενεργειακή διαχείριση και την ενεργειακή αποδοτικότητα, συντελώντας στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, την αύξηση της αποδοτικότητας, τη μείωση κόστους παραγωγής & λειτουργίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και τον περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Επιμέρους θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :

 • Αειφορικός βιομηχανικός σχεδιασμός (συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας, αντλίες θερμότητας κ.ά.)
 • Smart grids και αειφορικός κτιριακός σχεδιασμός (θερμομόνωση, θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αυτοματισμοί, βιοκλιματικός σχεδιασμός)
 • Τεχνολογικές καινοτομίες
 • Χρήση καθαρών & εναλλακτικών πηγών ενέργειας
 • Πράσινες μεταφορές
 • Ενεργειακή διαχείριση, συστήματα & λογισμικά
 • Βιομηχανική & κτιριακή συντήρηση
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις

Σε ποιους απευθύνεται

Το συνέδριο θα αποτελέσει το σημείο συνάντησης υψηλόβαθμων στελεχών που φέρουν την ευθύνη του ενεργειακού σχεδιασμού & της διαχείρισης σε βιομηχανία, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ξενοδοχεία, μεταφορές και υποδομές, όπως:

 • Τεχνικούς Διευθυντές και Διευθυντές Παραγωγής
 • Υπεύθυνους Ενεργειακής Διαχείρισης
 • Στελέχη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
 • Στελέχη Διαχείρισης Εγκαταστάσεων
 • Στελέχη Διεύθυνσης Λειτουργίας

Παράλληλα, θα συγκεντρώσει Διευθύνοντες Συμβούλους, μηχανικούς, συμβούλους και εμπειρογνώμονες, αλλά και επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών παροχής υπηρεσιών, τεχνολογιών & λύσεων ενεργειακής διαχείρισης.

Γιατί να συμμετέχετε

Το Energy Efficiency Conference αποτελεί ιδανική πλατφόρμα ενημέρωσης και διαδικτύωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του χώρου της ενεργειακής διαχείρισης, είτε αποτελούν εφαρμογείς και χρήστες, είτε προμηθευτές λύσεων, εξοπλισμών και υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να ενισχύσουν την τεχνογνωσία τους σε μία δυναμική B2B συνάντηση του χώρου της διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας
 • Να ενημερωθούν για το πώς θα δημιουργήσουν τον δικό τους χάρτη πορείας για να επιτύχουν τους ενεργειακούς στόχους τους
 • Να παραμείνουν στην επικαιρότητα των εξελίξεων και να επιλύσουν προβλήματα με ειδήμονες του χώρου
 • Να οικοδομήσουν τις απαραίτητες συνεργασίες και συνέργειες προς όφελος όλων.

 • ΧΟΡΗΓΟI
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
ZEB
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant